За Нас

Админ

Слободен Свет е интернет портал создаден за да го пополни недостатокот од објективен нецензуриран медиум во нашето општество.