Македонија

Владата прогласи енергетска криза со мерки за штедење

Северна Македонија прогласи енергетска криза

 

Владата на Република Македонија донесе одлука за постоење кризна состојба во снабдувањето со топлинска енергија на подрачјето на град Скопје и во снабдувањето со електрична енергија на целата територија на државата.

– Првата одлука е донесена поради недостигот на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојбата на пазарот на топлинска енергија. Додека втората е донесена поради недостиг на струја и состојбата на пазарот на електрична енергија – соопшти Владата.

Двете одлуки се донесени на предлог на Управниот одбор за координација и управување во системот за управување со кризи и ќе почнат да се применуваат од 1 септември 2022 година.

– Постоењето на кризна состојба во снабдувањето со електрична и топлинска енергија ќе трае 30 дена од денот кога ќе почнат да се применуваат овие одлуки – се наведува во соопштението.

Од денот на примената на овие одлуки, Комисијата за следење на состојбата со снабдувањето со електрична енергија и за следење на состојбата со снабдувањето со топлинска енергија континуирано ја следи, анализира и оценува состојбата на пазарот на електрична и топлинска енергија и предлага мерки согласно прописите. кои ги регулираат критериумите и условите за прогласување кризна состојба, се појаснува во соопштението.

Related posts

Leave a Comment