Политика

ГЕО-ДИСКУРС: Надворешно-политичкиот курс на Македонија и војните во Украина и Израел

Гостува Никола Чоневски. Тој е член на претседателството на политичката партија Родина Македонија. Исто така тој е член и на мото клубот Ноќни Волци. А е, и еден и од основачите на здружението на граѓани МИР, а тоа здружение на граѓани се бави со разбојот на односите и пријателството помеѓу македонскиот и рускиот народ. Емисијата ја води Зоран Јованоски (политичар и гео-политички аналитичар), и во истата заеднички (со неговиот гостин) ги анализираат темите на емисијата, а тоа се:

Related posts

Leave a Comment