Помош и донации

Да бидеме хумани, да и помогнеме на Весна

Да бидеме хумани, да и помогнеме на Весна Талевска, како би собрала средства за заминување на операција во Турција, од која зависи нејзиниот живот.

Средствата може да се уплаќаат на горенаведената жиро сметка или со повик на телефонските броеви.

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!