Дијаспора

Драган Стоиловски : Влијанието на Сорос во работата на Европскиот Суд за Човекови Права – Русија влегува на сцена

 

Влијанието на Сорос во работата на Европскиот Суд за Човекови Права – Русија влегува на сцена

Разоткривањето и правната разрешница на вмешаноста на Сорос фондациите во Европскиот Суд добива и политичка димензија. Иницијативата најпрвин поднесена од група истакнати професори сега е поддржана и со директно учество на Руското Министерсто за надворешни работи .
Обрачот околу коруптивноста и потчинетоста на Судот се повеќе се стеснува и се барат одговорности и мерки за вмешаните актери.

Комитетот на Советот на Европа ( не ЕУ) кој е составен од 48 Министри е единствен надлежен за отценување на прекршителите во процесот. Токму затоа е и конкретното сега учество на еден од Големите играчи во играта.
Гледајќи ги последните настани што се случуваат на светско ниво и немилосрдната конфронтација на глобалистичките против суверенистички сили, тогаш и ова директно учество на Русија би можело да се толкува во дадениот контекст.

Знаејќи ја моќта на Сорос фондациите , нивното владење и влијание во скоро сите поголеми организации , прашањето што се поставува е дали воопшто постои одреден сектор кој останал имун и не заразен од неговиот вирус?

Чистењето на глобалниот троскот е веќе во завршна фаза на светската сцена. Процесот на дезинтеграција на организацииѕте од типот на ООН, ЕУ, НАТО е во критична фаза на опстаојување и прашање на време е кога синџирот ќе биде прекинат .

EMPRISE DE GEORGE SOROS SUR LA CEDH : LA RUSSIE ENTRE EN SCÈNE

Драган Стоиловски-Координативно тело на Македонците во Европа

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!