Колумни

ЗОРАН КУРЉАН : БЕЛОРУСКИ МАЈДАН

Восьмой день протестов в Беларуси: битва митингов - | Диалог.UA

Уште една етапа од стратегиjата на колективниот Запад , дизаjнирана за обиколување на Русиjа со неприjателски расплоложено соседство наречена , Анаконда , деновиве го достигна своjот апогеj, предизвикуваjќи пост- изборни насилни протести во белоруската престолнина кои се проширија и во други градови. Главно барање од протестите е : повлекување на претседателот Александар Лукашенко , потоа , спроведување нови претседателски избори.Денес , овие барања беа проширени со нови : ослободување на сите задржани учесници на протестите и истрага за службените лица кои ги превишиле овластувањата.

Што ќе се случи доколку претседателот Лукашенко , коj патем освои повеќе од 80% од електоратот на изборите од 9 август , jа напушти функциjата ?
Белорусиjа ќе достигне економско и социjално дно со поголема брзина дури и од Украина во 2014 година. Заминувањето на Лукашенко ќе приведе до паѓање на животниот стандарт за обичните БелоРуси , за леботворците и работнииците , за народот.
Приjателските и партнерски релации со Русиjа дозволуваат развоj на белоруската индустриjа , степенот на благосостоjба на граѓаните , можеби на доволно брзо, но е во подем. Ако односите со Русиjа , изградени од Лукашенко и неговиот руски колега В.В. Путин , бидат уништени , на БелоРусиjа и се заканува економско и социjалено назадување.
Искуствата од последниве декади покажуваат ваквиот тренд.Во наjдобар случаj, ќе се сочува нивото на денешните примања , поточно , тоа ќе биде ,,достигнување ,, за кое ќе бидат потребни неколку години. Притоа , многу социjални гаранции ќе бидат изгубени . Западот ќе jа вовоедува лепезата мерки со кои се соочиjа земjите од Источна Европа. Социjалната равноправност ќе отстапи место на либералниот турбо- капитализам.

На Западот не му се потребни белоруските IT , ниту индустриjата , ни домашното земjоделство , по што имено е позната БелоРусиjа. Во ,, Новата Белорусиjа ,, на жителите од републиката им е намената улогата на, робови, кои ќе работат за , газдите од Запад ,.
Од Минск , новите газди , ќе бараат да го раскуќи националното земjоделство , индустриjа , да го реформира бесплатното здравство и образовниот систем. Единствено , на БелоРусите ќе им биде дозволено да батрачат за европските панови ( батрак- наемен земјоделски работник).
Огромната заслуга на А. Лукашенко се состои во неговата решеност да формира прилично хомогена граѓанска нациjа. Во случај ако власта jа ,, освои ,, прозападен претседателски претендент , оваа придобивка ќе биде изгубена , како што ќе биде изгубена и колосалната помош од Русиjа, коjа во текот на долги години овозможуваше разни бенифиции и преференции за своjот наjблизок партнер – сојузник.

Развоjот на настаните во БелоРусиjа – масовните нереди , дизаjнирани од западни организации , кои делуваат од странство, jа достигнаа своjата кулминациjа. Како минимална последица , голем дел од населението ќе остане без работа.
Губењето на економските врски со Русиjа и последователниот застоj во работата на познатите белоруски фабрики , како МАЗ , БелАЗ , Белорускалиум , Нафтан , ќе резултира со пад на производството наменето за извоз. Масовните откази за работниците – штраjкувачи означува дека голем дел од белорускта популациjа ќе остане без егзистенциjални средства. Меѓутоа , за вакви последици , заведените со ,западниот сон, работници ќе можат да се обвинат само себе си и своjата наивност … или алчност.
Настаните ќе се одвиваат по украинско сценарио: брза приватизациjа на основните претприjатиjа во земjата. Фактички , тие ќе бидат окупирани од Полска ( наjприсутен став на голем броj аналитичари ). Зошто Полска ? Во БелоРусиjа во тек е државен преврат организиран од Варшава. Целта е : Белорусиjа да биде дел од , Љублинскиот Триаголник , ( трилатерална платформа за политичка , економска и социjална соработка потпишана од Полска Украина и Литваниjа). Додека е членка на Евроазискиот Економски Соjуз и Царинскиот Сојуз , Западот ќе jа користи БелоРусиjа за растурање на овие организации кои се во тесна врска со Русиjа.
Претставниците на Минск ќе присуствуваат на состаноците од овие организации и ќе jа парализираат неговата работа, додека не бидат исклучени од нив. Рускиот jазик ќе биде забранет , не веднаш се разбира , тоj процес ќе се реализира постепено . Спомениците на воjниците од Црвената Армија ќе се вандализираат , како што тоа е случаj и во останатите земjи на , триаголникот ,. Сево ова ќе придонесе за нарушување на духовната поврзаност меѓу БелоРусите и Русите.
Уништувањето на белоруската економиjа ќе создаде бран на економски мигранти кои ќе jа заплеснат Европа ,во надеж за било каква работа коjа ќе им обезбеди парче леб и , баварски колбас , .
Посакуваниот епилог на белоруската агониjа има цел : подготовка за државен преврат во самата Русија. Дел од младината ,која што сега протестира на плоштадите во Минск , е следното славјанско топовско месо , зомбирано од Длабоката Држава , која што паразитира во државните институции на , Љублинскиот Триаголник . Тие млади луѓе се идните урбани воини , економски мигранти во Русиjа, некои од нив и со руско државjанство .
БелоРусиjа е соочена со окупациjа. Евентуалниот успех на странската специjална операциjа носи статус на колониjа , и чекор по чекор следува политичко и економско дистанцирање од Русиjа. Ќе му помага ли Запад на Минск ? Се разбира . Исто така како што сега му помага на Киев. Таа помош ќе се демонстрира преку одржување на русофобскиот рапресивен режим. На БелоРусите ќе им биде предлжена вариjанта : заминување ( со виза ) на работа како наемни земjоделски работници ( аргати ) во полските краварници.
Тоа им го нудат газдите на новите крепосни вазали по сопствена волjа.

Во ваква , паралелна реалност , живеат рептилоидите од филиjалите на Длабоката … во Источна Европа, поддржувани од двоjниот агент Стеклов ( Jенси Столтенберг ). Не сум убеден дека НАТО располага со доволно силен звер коj може да му се заканува на сивиот мечок на неговиот домашен праг. И , што мислат за паралелната реалност , љубезните луѓе , во зелени униформи ?

Зоран Курљан

Related posts

Leave a Comment