ФБ Статуси

Зоран Јованоски: Моја прогноза на гео-политички план за во следниве 10 години…

Нема опис за фотографијата.
1. Русија 🇷🇺 ќе реосвои околу 30% од Украина 🇺🇦.
(Велам ќе реосвои затоа што целиот југ на Украина еднаш веќе го освојуваше од отоманската империја. Турците не беа само на балканот. Туку тие беа и отаде Црно Море, а царска Русија ги избрка и испрати отаде морето преку повеќе Руско-Турски војни. И тој простор го нарече Ново Русија и го насели со Словени од скаде, а претежно со Големо Руси, Мало Руси и Бело Руси. Но и со останати Словени. Но за ова до сега сум пишувал, и во иднина ќе пишувам…)
2. Кина 🇨🇳 ќе го реинтегрира Тајван 🇹🇼 (и тоа многу веројатно без војна.)
3. Република Српска ќе биде составен дел од Србија 🇷🇸.
4. Косово ќе има финален статус што ќе значи нешто повеќе од автономија, но во составот на Србија 🇷🇸.
_____________________________________________________________________
Но и други гео-политички турбуленции. Но исто како и досега. ЗЕМЈА ПО ЗЕМЈА. Нема да се дозволи сѐ одеднаш да букне, и да отиде во мајчината.
„Јалта 2“ се случува и ќе се случува, но не така флагрантно како што се случи после втората светска војна…

Related posts

Leave a Comment