Колумни

Мишко Ливрински : ДВАТА РОГА НА БИЗОНОТ

 

Текстов што  го пишувам го пишувам по повод текстот објавен од страна на коложег на 6.08 насловен како „ страшен прогон на христијаните низ светот…“ Она што најмногу ме заинтергрира да го напишам текстот е тврдењето за прогонството на христијаните во САД. Што е и точно! Јас тоа како протестант можам да го потврдам.

Имено, Соединетите Американски држави беа создадени од европските колонисти кои бегаа од Европа, кога таа се уште беше во мрачната доба под влијание на средновековната католичка црква. Колонистите од Европа во главном беа луѓе со протестанска вера. Од тие протестански колонисти е настаната денешната САД врз основна на слободата на верските погледи која никој не може да ти ја забрани, јавно на сред плоштад можеш на глас да читаш библија и никој не може да ти забрани или некој да ти пререче нешто. Почетоците на САД како  модерна држава се базираат на верските и граѓанските слободи и права. Дури и победата на северот во граѓанската војна во  САД  имаше верски карактер. Победата на северот во граѓанската војна означувала победа на протестанството врз југот католицизмот.
Во текстот објавен од страна на коложег го пишува следново „ Учител во Њу Џерси беше суспендиран затоа што на ученик му дал библија.“ Би сакал да направиме една споредба со еден случај од педесеттите години, кога еден професор во едно американско школо се осмелил на своите ученици да им ја предава теоријата на еволуцијата. Инаку во тоа време во американските школи со закон било забранувано да се предава теоријата на еволуцијата во основните и средните школи, освен во високото образование. Во овој случај родителите на децата кој учеле во тоа  школо  го дале професорот на суд. Од овој случај произлегло познатото персоново судење со кои американскиот суд го потврдил претходно донесениот закон за забрана за предавање на теоријата на еволуцијата во основните и средните школи. Тоа е Америка од пред педесет и шесет години. Но денес веќе не е така! нештата се изменети! теоријата на еволуцијата како и останатите антихристијански гадости земаат  се поголем замав.
Но зошто тоа е така? Како што напоменавме дека граѓанската војна била борба помеѓу северот протестанството и југот католицизмот, победата на протестанството и донело предност на Америка да се изгради врз два столба, верските слобди и права и граѓанските слободи и права, што е мошне одлично опишано во тринаесетата глава на последната книга од библијата откровение како бизон со два рога. Според пророштвото набрзо двата рога на бизонот се кршат , тоа означува дека верските и граѓанските слободи и права ќе бидат укинати, од таму ќе започне и ќе се шири насекаде низ светот.
Токму текстот објавен од страна на коложег на 6 август, на кого му благодарам за објавата ја потврдува горе изнесената теза. До пред четриесет години во Америка не можеше да се замисли католици да се шират спрема северот или католици да се населуват во оние места каде што живеат протестанти. Денес сликата е сменета католиците се повеќе се зголемуват, а на нивна сметка протестаните се намалуват. Во советот на американскиот сенат седат седум католиции од десет членови на советот фалат уште три католици за да  католиците ја превземат власта во САД.
Ватикан кој во пророштвата го преставува ѕверот со десете рогови и кој е носител на бројот 666, на него му треба Америка да ја покори, бидејќи со покорување на Америка и уништување на протестанството започнува крајот на верските слободи и права не само во Америка, туку и во целиот свет. Тој тоа го прави на различни начини преку верскиот екуменизам, преку уфрлување на језуити во протестанските цркви како што се Бил Клинтон и Борис Трајковски. Да добро читате! Кога првпат почнав да одам во протестанската црква каде денес одам, еден провповедник кој е денес во пензија почна на проповед да зборува за језуитите и Ватикан и почна да ни кажува „ Вие знаете ли дека покојниот преседател Борис Трајковски  има завршено језуитско училиште заедно со Бил Клинтон, не се работи за методист туку за католички шпион, зборот Језуит значи куче господово, односно куче пратено од страна на Ватикан за да ги преобратува протестантите во католици. “ Боро кој беше страмота за христијаните методисти да ти бил језуит, а не протестант, некој лажно се преставувал.
Америка не е поразена само верски, тукуа има и политички причини, како и економски зошто е дојдена до степенот до кој денес се наоѓа, но тоа е тема за друг текст. На крај можеме да го завршиме текстот со истата реченица како што е завршен објавениот текст на коложег. Слободата на вероисповест забрзано се намалува – особено ако сте христијанин. Ние би додале освен ако сте католик тогаш имате верска слобода.
Мишко Македонски Ливрински, Скопје, Македонија.

Related posts

Leave a Comment