Колумни

НАУКАТА Е МРТВА! НЕКА ЖИВЕЕ НАУКАТА

 

Во моментов кога постои планетарна промена на севкупниот општествено-политички систем на кои почиваше современиот свет се најде во сеопшта криза и хаос. Падна маските не само во областа на политиката, општеството и економијата, од тоа не побегна, а и нема да избега и нејзиното височество науката.  По што и науката е човечки производ и, е трасмисионирана од страна на човекот, падна и нејзиниот мит за непогрешна! нејзиниото височество во последно време доживеа таква криза и хаос што незнам како ќе се извлече од кашата во која самата се најде.

Не само што со години не лажеле со спинот за глобалното затоплување од кое ништо нема, а кое беше трасирано со една единствена цел да се воведе закон за еколошко загадување кои на крајот од денот ќе завршува во касата на Сорос, Рокфелер, Ротшилд, Морганови и како нив слични. Сега се дознава за многу други работи за кои во науката постоело алтернатива, ама злобниците ја криеле од нас. Како што било за младата старост на земјата, за геолошките докази за сеопшт глобален потоп, за смрта на теоријата на еволуцијата, за лажноста на методите на одредување на староста како што е јагленот С-14.
Познато е дека научниците на почетокот оспорува речиси све! Една од тие работи е теоријата на Алфред Венгер за подвижноста на тектонските плочи на континентите и неговото тврдење дека контитнетите некогаш биле споени во едно копно. За волја на вистината пред Венгер во стариот завет на библијата во книгата бите е запишано дека некогаш континентите биле споени во едно копно. Авторот на битие запишал во 10 глава во родословната таблица кога се родил Фалек еден од правнуците на Сим, третиот син на Ное. „ На Евер му се родија двајца синови: на едниот името му беше Фалек, зошто во негово време се раздели земјата…“ На почетокот Алфред Венгер беше качен на криво магаре поради истакнувањето на ваквата теоријата.  Дури во втората половин на 20 век научниците ја прифатија теоријата за тектоника на плочиоте, кажувајќи дека ова е одлична теорија, од работа која ја негира подоцна ја прифатија. Исто е со потопот де во мода е катастрофизам ( сеопшт потоп), ту после е униформизам ( локален потоп) како дува ветерот така си го менуват ставот од денес за утре. Ами зарем не се прашуват како настанале Висорамнините, ридовите, планинте ? одговорот е од водата, земјата морала да биде под вода за да од самата вода се создадат планин, висорамн ини и ридови. Инаку и самиот стари завет тврди дека на почетокот  копното на планетата земја било создадено како рамно земјиште без планини и висорамнини. Уште што да се каже за тоа дека во книгата на Јов и псалмите на стариот завет е напишано дека земјата е округал, закачена да се врти на ништо- така му зборува Јов на Господа полемизирајќи со него.
Кога веќе сме кај науката зошто тие уште не лажат за мизерната дарвинова теорија кога таа е оспорена уште во 1965 година. Таа година на еден собир во Женева во Швајцарија каде биле присутни четри математичари и двајца биолози. Математичарите ги предизвикале биолзоите со изразување на својот сомнеж во врска со еволуцијата од аспект на веројатноста. Жолчната расправија колуминирала со симпозиум кој е одржан на институтот Вистар во Филаделфија. Учесниците биле голем број на биолози со четворицата математичари кои ја отповикале теоријата на еволуцијата.
Не ви треба огромно научно знаење за да разберете неколку работи само да ги поврзете природните науки, физиката законите за термодинамика, хемијата законот за постојани масени односи и законот за одржување на масите, односно масениот удел на елементите, биологијата законот за генеза. Законите за постојани масени односи и законот за одржување на масите во хемијата потврдуват дека масите на елементите се непроменливи при хемиските реакции, тоа пак го потврдува првиот закон за термодинамика во физиката која гласи дека енергијата на планетата земја е константна! постојано иста! значи нема дотур на енергија со која би се покренала еволуцијата. Законот за термодинамика потврдува дека земјата како систем еднаш е создадена како таква и таа е затворен систем, еднаш засекогаш создадена. Овој закон  дирекно се коси со теоријата на еволуцијата. За да има еволуција треба да постои дотур на енергија која би го покренала процесот на еволуција. Научниците за да си ја докажат нивната теорија и за да го кутнат законот на термодинамиката тие произведоа теорија на астероид  според која во ерата на диносаурсите планетата земја ја удрил астероид и самата енергија од астероидот ја покренал еволуцијата, да ама до сега никој не ја најде дупката на паднатиот астероид, ниту пак некој може да се врати во минатот и да ја утврди веројатноста од ова теорија, ја нема ниту дупката, ниту пак местото каде паднал астероидот и покрај сите потраги на научниците.
Кон сето ова можеме да го истакнеме и истражувањето на Американскиот истражувач Роберт  Џентри  стручњак за радиохемија и геохемија, објавени во неговата книга мала мистерија на создавањето. Џентри дошол до откритије дека гранитот на карпите се создадени само за неколку миниути, а не неколку милони години, ова откритије и дал директен удар на теоријата на еволуцијата. Еве што вели тој : „ На сите континети по целиот свет во граниот се пронајдени меури  на распаѓање  на еден необичен хемиски елемент- полониумот кој се распаѓа само за неколку минути. Тоа значи дека гранитот морал да се зацврсти за најмалку неколку минути. Тоа потврдува дека нашата планета не била вжештена маса во текот на повеќе милони години, туку настанала за многу кратко време-максимално за некоолку минути.“ Вели тој! Роберт истражувајќи го гранитот открива големи количини на хелиум-гас кој брзо испарува и кој одамн би испарил од граниот во случај да граниот би бил стар  милони и милјарди години. Тоа укажува дека нашата планета е многу млада, приближно околу 6 илјади години како што тврди библијата.
Роберт Џентри како и научникот Ариел Рот професор на Универзитетите Лома Линда и Ендрус го оспоруват и испитувањата на староста со јаглен С-14 и другите методи на одредувања на староста на земјата, фосилите, предметите и артефактитет. Проблемот со одредување на артефактите и фосилие со методото на јаглен С-14 е во тоа што едно мерење на еден артефакт првиот пат дава дека е стар 2.000 години, второто мерење на истиот артефкат дава старост од 1000 години, додека третото мерење на артефактот дава старост од 300 години, на тој начин одредувањето на староста на артефактите со јаглен С-14 и калиум -аргон дава различни податоци и сето таа внесува збирка. Особено кога се работи за историјата, бидејќи историјата се занимава со минатото, тука настанува пороблем што во историјата не можеш да воведеш експремент затоа што во минатото неможеш да се вратиш, минатото можеш само да го наблудуваш од аспект на сегашноста и колку е минатото подалеку толку и погрешни заклучоци се донесуват. Одредувањето на артефкатите со овие методи уште повеќе го комплицира истражувањето на минатот, со негова помош на голем број артефакти им се одредува старост над 5 илјади години, а самите артефактит личат на поглед како да се стари од пред две илјади години.
Што да се каже пак за врвниот неуспех на науката? а тоа е да си креират човек според сопствениот лик! односно во лабарторија да направат од глина човек и да му вдахнат здив. Ама  неуспешни се и покрај сите истажувања не им успеа експрементот да си направат човек според сопствениот лик! што мислите зошто богаташите вложуват пари во науката токму за овој експремент и покрај сите истражувања на човекот овој експремент им е нула, затоа со него и со нивната дарвинова теорија можат слободно да се закопат.
Кога сето ова започна ? на почетокот на 19 век и крајот на 18 век, кога во европа се заширија просветителските идеи и кога за време на теророт на јакубинците во француската револуција ја прогласија за божица, божицата на разумот! фактички прогласувајќи го човечкиот ум за бог и од тогаш па се до денешен ден можеме да видиме на кое дерџе се најде човештвото и до каде стигна и сето тоа му го должиме на најголемото човечко битие разумот кој не донесе до безната на работ на самоуништување. Да! технологијата му помогнала многу на човештвото никој тоа не го негира! а воените средства, а бомбите, а атомските бомби и нуклеарката кои можат за миг да ја збришат планетата земја, а со неа и човекот како живо бите?. отровите кои се производ на науката заедно со вакцините на фармацевскиот лоповлук? затоа уште еднаш ќе кажам сето тоа и го должиме на науката и на нејзината божица разумот.
На крај ќе кажам бидејќи човештвото се наоѓа на пресвртница, односно голема промена, во таа промена не може науката да остане настрана, мора и таа да претрпи промени. Време е науката да го отвори својот пат и кон нови парадигми и мислења. Зошто Роберт Џентри е суден во Америка за неговите докази за помала старост на планетата земја? Нели науката е слобода, ако е така зошто и од што се плаши науката, да не се открие ли нејзината фарса? Европска унија уште во 2008 година донесе закон со кои на нејзина територија се забранува предавање и ширење на креационизам, односно библиското создавање, нели европска унија е слободарска мисија, ама пусто турско не било така! овие од запад го надмина и советскиот блошевизам, Сталин може само да им завидува. Во иднина науката и религијата треба да делуват синхронизирано, онака како што еднаш Анштајн има кажано „ Науката без вера е за жалење, а верата без науката е слепа.“
Мишко Македонски Ливрински, Скопје, Македонија.

Related posts

1 comment

Greggrok 12/10/2019 at 12:08

Полезно

Reply

Leave a Comment

error: Content is protected !!