Анализа

ПАДОТ НА КАБАЛАТА, ПАДОТ НА САТАНАС

Q THE FALL - THE FALL OF THE CABAL - Easton Spectator

Во 1694 година , после превратот извршен 1688 г. од страна на  протестантскиот крал Вилиjам од Оринџ и симнувањето од престолот на католичкиот крал Џеjмс Втори во Англиjа , основана била Банката на Англиjа. 
Финансиските средства за првата официjална банка во Европа , а воедно и во тогашниот познат Свет, припаѓале на наследната аристократиjа од последниот хазарски каган Захарие , коj бил поразен од Светислав Игорович Рурикович во 968 г. – син на Новгородско- Северскиот Кнез Игор Рурикович и  Олга ( Jасна ) , кнегињата коjа два пати го посетила Охрид и била покрстена под Небесниот Крст во Белото Езеро. Светислав , со разгромот на Саркел ( Бела Вежа )- западната престолнина на Хазарскиот Каганат jа ставил последната точка на хазарската историjа.
4. Дань мечами (Кузьмин Алексей) / Проза.ру
Страница од Раѕвиловски Летопис од 15 век- предавање на каганскиот меч во рацете на Светислав
Во подоцнежниот период, до 14 -15 век,  распрснати географски фрагменти  од каганатот се среќаваат како Тмутараканско кнежевство, но со славните времиња оставени зад себе.
Богатството, акумулирано во многу вековната традициjа на грабежи , освоjувачки воjни, трговија со робови, рекетирање на околните народи од деловите на Големата Руска Рамнина, распослани помеѓу Азовското и Каспиското Море , после соjузот со Оранжовиот крал Вилиjам, биле пренесувани во тек на цело едно десетолетие во Нидерланд и Англиjа, за во 1694 тоа , преку грабежи собраното  богаство, се легализира во Банката на Англиjа,  во улога на неjзин финансиски камен-темелник.
Таа година ,1694, и станува 0-та точка во одброjување на  времето во Европа , и како канцер проширено  низ  сиот Свет,поминато  под ропство на хазарското злато.
Европските кралски лози и династии, осиромашени од бесконечните меѓусебни воjни и скапите ограбувачки походи во Светата Земjа и Ромеjската Империjа-наречени Крстоносни воjни , биле гладни за златото довлечкано од  каганските ризници во Саркел и Идил.
Римскиот Понтифик- Папата-, со седиште во Ватикан, поучен од горкото искуство добиено со првите европски ,,банкари,, -Темпларите, кои за свое божество го имале рогатиот бог Бафомет, не дозволувал членови од неговото духовно стадо да позаjмуваат пари. Темпларите , нуделе ,банкарски услуги , за пилграмите , авантуристите , езотериците ,  и останатите ,кои патувале во Светата Земjа. Златото оставено во нивните ,,офиси,, распрснати низ европските градови , Темпларите им го враќале на сопствениците во Светата Земjа , со процентуална задршка за своjа полза на име манипулативни трошоци. Во течение на околу двеста години , темпларското богатство станало легендарно , и во Петок- 13 Октомври 1307 г., банкрираниот француски крал Филип Четврти- Убавец, го уапсил последниот Магистер на Темпларскиот Орден- Жак Де Моле.
Од баснословното богатство Филип ги пронашол само трезорите кои сеуште мирисале на миро , злато ,скапи мирудии и бесценети реликвии. Темпларите , благодарение на своите jатаци – должници во европските кралски дворови, разбрале за намерата на алчниот Убавец и благовремено го транспортирале благото ,,заштедно,, од нивниот чесен труд.
Кога легендите за темпларското неимоверно богатство спласнале , на европската и американската jавна сцена се поjавуваат Масонските Ложи , клетки на Ордените во современото темпларство.
Jудеjската религиjа , немала никакви забрани за лихварската деjност -доколку таа се практикува на Гои( неjудеи).Тоа го искористиле неколку предприемчиви  семејcтва, како- Ротшилдови – и почнале да им делат заеми на католичките и протестантски кралеви и цареви. Кога англиската ,круна, не можела да го сервисира долгот- таа му доделила баронска титула на Ротшилдови, кои тие и денес со гордост jа носат.
,Скриената рака,- патриjархот Ротшилд- како што го нарекува рускиот гроф Спиридонович( поради симболот коj го демонстрираат ротшилдовите политички пулени) , го испратил поручникот Н.Бонапарта во освоjувачка мисиjа кон Руската Империjа. Но телото на руската земjа ги прегрна враговите навлезени во неjзината териториjа и ги ,проголта во мевот- како во огромна амеба.
Слична судбина ,кланот Ротшилди  му пророчи и на нивниот внук А. Хитлер, кога го увери дека подсилна му војната со СССР. Триумфот изостана , а патот кон Берлин руската нациjа го посла со 30 милиони свои сестри и браќа- советски воини.
Само неколку години порано, Шиф ( од Шифови е и Адам Шиф, наjжестокиот напаѓач на председателот Трамп при неодамнешниот jалов обид за импичмент ) и Ротшилд, смислиле план како да jа срушат Руската Империjа во фаза на  голем индустриски подем , па го ангажирале професионалниот револуционер , со алогичен склад на когнитивниот апарат( -полно отсуство на логика- напишал во лениновото школско досие директорот Фjодор Керенски)  , за да го изведе крвопороливањето под кодно име – Октомвриска Револуциjа. Таа братоубиствена воjна , чии рани  се досега незараснати , требало да носи , руско лице , иако потеклото на В.И. Ленин вели ; татко-Калмик , а маjка му била ќерка на феудалниот сопственик – др. Бланк со хазарско потекло. Раѓањето и  животот на руската земjа , кога не бил на револуционерна задача во странство, е единствената точка на пресекување со руската генетика.
The American Bonaparte | Naval History Magazine - December 2013 ...
Симболот скриената рака
Во предвечерjето на прославата со повод : 75 години победа над ,кафеавата чума , – фашизмот, научници, новинари , разни зевачи , платеници на неjзините организатори и финансиери ,…забрзано jа пре-пишуваат историjата за Втората Светска Воjна. Со извртување на историските факти , прават очаjни обиди ; победникот да го превратат во- потстрекнувач на воjната , агресорот- во жртва.
Кон краjот на 50-тите години од 20-тиот век , американските егземплари од хазарското братство – Рокфелерови, го смислиjа ; феминистичкото движење под ширмата на ,, ослободување ,, на жената. Единствено , за што било реално заинтересирано ова братство е: оданочување на жените кои во процесот на ,,еманципациjа,, се вработувале како еднакви со машкиот дел од популациjа , а броjот на даночните обврзници се удвоил. Уште еден бенефит во овоj потфат е ; предавање на децата под контрола на  државното воспитување, и подигнување на генерации од каде Рокфелерови регрутираат идни , манџуриски кандидати,воjници и бирократи за длабоката држава, лоjални до смрт. Сечењето на семеjните врски – е  бонус во овоj лукав план.
Ционистите, во чие ткиво се испреплетени самопрогласените владетели на светот и пишувачи на човековите судби, освен што владеат со повеќе од 90% од светското богатство, а се само 1% од глобалната популациjа, и управувачи се на сите финансиски институции , банки, корпорации, воедно и проектанти на глобализмот кој cе препна на сопствената лакомост , безобзирност и крволочност( во буквална смисла) и се очеврати во провалијата на заборавот, има и своја религиjа.
Човечките одроди, во исчекување се на месиjата Мошиах-  Лехаим , коj ќе се поjави после големата битка – Армагедон , и ќе владее вечно и жестоко. Притоа , ќе им овозможи на  поклониците- ционисти- кабалисти , да бидат негови намесници – наши владетели , без притоа да обмислуваат нови планови за оправдување за легалното ропство. За неговото ,,доаѓање,, кабалистите се спремни да jа жртвуваат и државата Израел, за коjа евреjскиот народ плати со 5 милиони животи на обичните луѓе .Цена , договорена од сампрогласените владетели  со нивниот отприсок ( син ) ,неталентираниот сликар и каплар- Хитлер. Таа цена им изгледала прифатлива за возврат симпатиите и состраданието од целокупното човештво… освен Палестинците. Затоа, да се идентификува евреjскиот народ со ционистите , е исто како поистоветување на  белците со Кју Клукс Кланот.
Останатите неприпадници на ова хасидска суб-религиjа- Гоите-  според нивната ,,света книга ,, – Тания- биле  создадени од Господ идентични со нивниот изглед ( надворешен ) за да не предизвикуваат постоjано чувство на одвратност кога Гоите ќе им дворат и служат.
Сионските Мудреци jа договориле и запишале оваа стратегиjа за глобално поробување.
Travis Simpkins: "101 Secrets of the Freemasons" by Barb Karg and ...
Сионски приорат
Тания- оригинална и преведена
 Мошаих
Поставуваат негови споменици во разни градови, центри на финансиска и политичка моќ, недалеку од древните обелисци и статуи на Семирамида Вавилонска.
Семирамида-Берлин
 Бафомет- Детроит
Египетскиот обелиск-Ватикан
Штотуку опоравени од финансисата криза од 2008 година , банкстерите од инвестициските банки и лихварите од глобалните финансиски злосторнички здружениjа , го  почувствуваа  финансиското цунами кое се закануваше да ги потопи нивните потемкински села и да им jа соблече пурпурната тога ,притоа покажуваjќи им го срамот  , излегоа со проектот – Корона-. Надежта е престоjувалиште на очаjните  и ,банкстерите на платен список каj кабалистите , трагаjќи по нови,, овци,, ја пуштиjа , Круната , како што Римjаните ги пуштале ротфаjлерите- предходница на нивната армиjа. Сакаа да ги истоштат националните економии , за потоа раководствата на обесилените држави да им доползат пред копитестите стопала, и да ги молат за кредити , кои ќе ги плаќаат нивните неродени правнуци Наместо нови овци , кабалистите налетаа на роговите од Зуљ Корнана, алиас Искендер ,алиас Владимир Филипов – но преди се: Македонецот Александар. Неговиот дворог боев шлем се покажа по мерка на суверенистичките лидери од САД,Русиjа и Кина, кои поучени од воената стратегиjа на Македонскиот: соjуз со опонентите во воjна против заедничкиот моќен неприjател, ја повториjа судбината на Дариj. Глобалистичкиот Титаник тоне по неколку сантиметри на дневна основа , но прашање на ден и час е кога водата ќе влезе во зевнатите вечно гладните усти на пат кон мариjанската падина  … и ќе им обезбеди безропотно тонење.
Луj Шеснаесети -Капет, гледаjќи низ прозорецот од своjот кабинет во сечилото од гилотињата,  коjа го рефлектирала  сончевиот сноп во неговите растреперени гради, им наредил на своите посилни да рашират гласини низ улиците на Париз: за ужасната зараза  коjа им се заканувала на сите што ќе се приближат на плоштадот -каде што била составена и поставена гилотињата…
 Во воjната коjа е во тек , нема празни месингени чаури на боjното поле, ниту се слушаат крикови на осакатани воjници. Оваа воjна е ултимативната борба меѓу Доброто и Злото. Маjката на сите воjни. Влогот во неа е слободата , еднаквоста и братството ( соработката )- како победа , и глобално ропство- ќе биде поразот во неа.
За жал , актуелното хибридно- раководство на Република Македонија , е на страна на  Злото, како впрочем  и во последните 30 години. Животната ирониjа , искезена и среќна од околноста : денешното поколение , со обезглавено лидерство во изминатите 1002 години, благодарение на разни востаниjа , бунтови ,револуции,…организирани во туѓински кабинети – спроведени со македонско топовско месо, ги загубило идеалите од Александар Македонски и неговата парадигма ; еднаквост на луѓето , ја загуби и  врската со Делчев , неговиот сон ; за културен натпревар меѓу народите со рамноправно учество на македонскиот народ, па сега држи им отстапница на глобалистите – кабалисти.
Уште посрамота за нас , и учество на страната коjа нашите недовентни политичари jа иэбрале при доброволното ропство е ;-основата на проектираното ослободено човештво лежи во бесплатната енергиjа. Само така може да настапи ослободување од теророт на трудот. Таа таjна , за бескраjната и бесплатна  енергиjа коjа бурли  во етерот , му беше дадено на научникот од македонското семеjство Тесличеви од Богомила , усвоен од српско семеjcтво, израстен во Хрватска и човек – богатство на целото човештво – Никола Тесла. Во неговата оставштина лежи општата  слобода.
 Документарниот филм -истражување  Падот на Кабалата, ги опишува настаните кои имаа место во последните неколку месеци , но и нивниот историjатот во последните 20 години. Неговата содржина може да предизвика : когнитивна дисонанциjа, ефект кога разумот се спротивставува на новите факти кои се антагонистички со досегашните лични убедувања. Неверување , потсмев ,потоа гнев кон доносителот , следи логична обработка на новите информации, за на краjот да настапи помиреност со новата реалност.
А во суштина ,се урива светот на илузии и шарени лаги за да му ослободи место на новиот слободен свет
video
play-rounded-fill
Зоран Курљан

Related posts

Leave a Comment