Психологија

Психотерапевт Данче Пауновска: Животот создава форми

 

 

Емоционална анатомија – Животот создава форми. Овие форми се дел од процесот на организирање што ги отелотворува емоциите, мислите и искуствата во структура. Таа структура ги одредува настаните на постоењето. Формите го прикажуваат процесот на протоплазматска историја што наоѓа лична човечка форма – зачнување, ембрионален развој, структурите на детството, адолесценцијата и зрелоста. Молекулите, клетките, организмите, кластерите и колониите се почетните форми на движење на животот, а подоцна формата на личноста ќе се промени поради внатрешните и надворешните искуства на раѓање, раст, диференцијација, сексуален однос, парење, репродукција, работа, решавање проблеми и смрт. Во текот на целиот овој процес, обликот е под влијание на предизвиците и стресовите на постоењето. Човечкиот облик е обележан со љубов и разочарување.

Емоционалната анатомија е вовед во формите на човековото постоење, сликите и слоевите на животот. Од процесуална гледна точка, животот е низа облици кои се движат како филм. Како што движењето се забавува, можеме да станеме свесни за промените од час во час во емоционалната положба. Кога би можеле да ги фотографираме нашите животи и да ги прикажуваме слика по слика, би виделе дека сме подвижна низа на менување на емоционалните форми. Имплозијата на клетките го организира фетусот, потоа се формира во дете и, конечно, во возрасен. Тоа патување на оплодената јајце клетка организира поделби, прегради, премини и лавиринти кои содржат наелектризирани течности. Водејќи дијалог со формите од нашето опкружување – прво со утробата, потоа со нашата мајка и на крајот со многу други – формираме слоеви на емоционални форми. Оваа геометрија на соматската свест наоѓа видлив израз на нашето тело.

Анатомијата е судбина. Анатомскиот процес е длабока и моќна мудрост која овозможува слики со внатрешно чувство. Формите на надворешното тело и внатрешните органи ни зборуваат преку клеточната подвижност, структурата и движењето на психата и душата. Чувствата што ги предизвикуваат овие форми се основата на мозочните програми, свеста, начинот на кој размислуваме и чувствуваме. Чувствата се лепилото што не држи заедно, но тие се засноваат на анатомија. Емоционалната анатомија ги прикажува архетипите на нашиот внатрешен и надворешен живот и го прикажува основниот танц на возбуда и емоции како форми на искуство. Од овие физички облици учиме за генетската, социјалната и личната историја.

Емоционалната анатомија е слоеви на кожа, мускули, органи, коски и невидлив слој на хормони и организација на искуството. Анатомските студии обично даваат дводимензионални слики, поради што им недостасува најважниот елемент, емотивниот живот. Во исто време, психологијата, која се занимава со проучување на емоциите, нема разбирање за анатомијата. Емоциите не постојат без анатомија. Чувствата имаат соматска архитектура.

Кога зборуваме за емоционална анатомија, важно е да се избегнуваат концепти засновани или на она што е „нормално“ или на она што е идеално. Не постои идеална структура за човекот. Првенствено треба да биде како поединецот се користи себеси за да функционира. Сите луѓе стојат исправено, но индивидуалноста се наоѓа во различните форми и пози што ги прифаќаат.

 

Посетете го нашиот центар

 

 

Психотерапевт – Данче Пауновска

 

Related posts

Leave a Comment