Мистерии Наука

Руските научници докажаа дека нашата ДНК може да се репрограмира со нашите сопствени зборови

Руските научници докажаа дека нашата ДНК може да се репрограмира само со нашите зборови и други надворешни фреквенции

 

ЧОВЕЧКАТА ДНК Е БИОЛОШКИ ИНТЕРНЕТ и може да се репрограмира.

 

Руските научни истражувања ги објаснуваат човечките натприродни феномени како што се јасновидението, интуицијата, спонтаните и далечински акти на заздравување, само-лекувањето, техниките за афирмација, необичната светлина / аурите околу луѓето (имено духовни господари), влијанието на умот врз временските обрасци и многу повеќе. Покрај тоа, постојат докази за сосема нов вид на медицина во која ДНК може да биде под влијание и репрограмирана со зборови и фреквенции БЕЗ отсекување и замена на единечни гени.

Само 10% од нашата ДНК се користи за градење протеини. Токму оваа подгрупа на ДНК е од интерес на западните истражувачи и се испитува и категоризира. Останатите 90% се сметаат за „ѓубре ДНК“. Руските истражувачи, сепак, убедени дека природата не е глупава, им се придружија на лингвистите и генетичарите во потфат да ги истражат тие 90% од „ѓубре ДНК“. Нивните резултати, наоди и заклучоци се едноставно револуционерни! Според нив, нашата ДНК не е одговорна само за изградбата на нашето тело, туку служи и за складирање на податоци и комуникација. Руските лингвисти откриле дека генетскиот код, особено во очигледно бескорисните 90%, ги следи истите правила како и сите наши човечки јазици. За таа цел ги споредија правилата на синтаксата (начинот на кој зборовите се составуваат за да се формираат фрази и реченици), семантика (проучување на значењето во јазичните форми) и основните правила на граматиката. Откриле дека алкалините на нашата ДНК следат редовна граматика и имаат утврдени правила исто како и нашите јазици. Значи, човечките јазици не се појавиле случајно, туку се одраз на нашата инхерентна ДНК.

Рускиот биофизичар и молекуларен биолог Пјотр Гарјајев и неговите колеги исто така го истражуваа вибрационото однесување на ДНК. Во крајна линија беше: „Живите хромозоми функционираат исто како солитонски / холографски компјутери со користење на ендогено ДНК ласерско зрачење“. Ова значи дека тие успеале на пример да модулираат одредени модели на фреквенција на ласерски зрак и со тоа влијаеле на фреквенцијата на ДНК, а со тоа и на самата генетска информација. Бидејќи основната структура на ДНК-алкалните парови и на јазикот (како што беше објаснето претходно) се со иста структура, не е потребно декодирање на ДНК.

Едноставно може да се користат зборови и реченици на човечкиот јазик! И ова беше експериментално докажано! Живата ДНК супстанција (во живо ткиво, не ин витро) секогаш ќе реагира на ласерски зраци модулирани со зборови, па дури и на радио бранови, доколку се користат соодветни фреквенции.
Ова конечно и научно објаснува зошто афирмациите, автогената обука, хипнозата, медитацијата, молитвата и другите форми на фокус, можат да имаат толку силни ефекти врз луѓето и нивните тела. Сосема е нормално и природно нашата ДНК да реагира на јазикот. Додека западните истражувачи отсекуваат единечни гени од ДНК насоките и ги вметнуваат на друго место, Русите ентузијастички работеа на уреди кои можат да влијаат на клеточниот метаболизам преку соодветни модулирани радио и светлосни фреквенции и со тоа да ги поправат генетските дефекти.

Истражувачката група на Гарјајев успеа да докаже дека со овој метод хромозомите оштетени од рендгенските зраци можат да се санираат. Тие дури зафатиле информациски обрасци на одредена ДНК и ја пренеле на друга, со што повторно ги програмирале клетките во друг геном. Така, тие успешно ги трансформираа ембрионите на жаби во ембриони од саламандер едноставно со пренесување на обрасците на информации за ДНК! .

 

Езотерисјите и духовните учители со векови знаат дека нашето тело е програмабилно според јазикот, зборовите и мислата. Ова сега е научно докажано и објаснето. Се разбира, фреквенцијата треба да биде точна. И ова е причината зошто сите не се подеднакво успешни или можат да го сторат тоа со секогаш иста сила. Индивидуалната личност мора да работи на внатрешните процеси и зрелоста со цел да воспостави свесна комуникација со ДНК-та. Руските истражувачи работат на метод што не зависи од овие фактори, но СЕКОГАШ ќе работи, под услов да се користи правилна фреквенција.

Во природата, хипер комуникацијата успешно се применува милиони години. Организираниот проток на живот кај инсектите го докажува тоа драматично. Современиот човек тоа го знае само на многу посуптилно ниво како „интуиција“. Но, и ние можеме да го вратиме целосното користење на истиот. Пример од природата: Кога кралицата мравка е просторно одделена од нејзината колонија, градбата сè уште продолжува жестоко и според планот. Доколку кралицата биде убиена, целата работа во колонијата престанува. Ниту една мравка не знае што да прави. Очигледно кралицата ги испраќа „плановите за градење“ исто така од далеку преку групната свест на нејзините поданици. Може да биде далеку колку што сака, сè додека е жива. Кај човекот, хипер комуникацијата најчесто се среќава кога некој одеднаш ќе добие пристап до информации што се надвор од нечија база на знаење. Таквата хипер комуникација потоа се доживува како инспирација или интуиција. Италијанскиот композитор Џузепе Тартини на пример, сонуваше една ноќ дека ѓавол седи покрај неговиот кревет и свири на виолина. Следното утро Тартини можеше да го запише парчето композиција точно од сеќавање, тој го нарече соната на ѓаволот Трил.

 

Во книгата „Вернец интелигенција“ (Вмрежена интелигенција), Гранина Госар и Франц Блудорф ги објаснуваат овие врски прецизно и јасно. Авторите цитираат и извори со претпоставка дека во пораните времиња човештвото било исто како кај животните, многу силно поврзано со групната свест и дејствувало како група. За да ја развиеме и доживееме индивидуалноста, ние луѓето моравме скоро целосно да ја заборавиме хипер комуникацијата. Сега, кога сме прилично стабилни во нашата индивидуална свест, можеме да создадеме нова форма на групна свест, имено, во која ќе постигнеме пристап до сите информации преку нашата ДНК, без да бидеме принудени или далечински контролирани што да правиме со тие информации. Сега знаеме дека исто како и на Интернет, нашата ДНК може да ги внесе своите соодветни податоци во мрежата, може да повикува податоци од мрежата и може да воспостави контакт со други учесници во мрежата. Далечинско заздравување, телепатија или „далечинско насетување“ ?? за состојбата на роднините итн .. на тој начин може да се објасни. Некои животни знаат и од далеку кога нивните сопственици планираат да се вратат дома. Тоа може да биде свежо толкувано и објаснето преку концептите на групна свест и хипер комуникација. Секоја колективна свест не може разумно да се користи во кој било временски период без посебна индивидуалност. Во спротивно, би се вратиле на примитивниот инстинкт на стадо што лесно се манипулира.

 

Хипер комуникација во новиот милениум значи нешто сосема поинакво: Истражувачите сметаат дека ако луѓето со целосна индивидуалност би ја повратиле групната свест, тие би имале моќ слична на Бог да создаваат, менуваат и обликуваат работи на Земјата!

 

Се повеќе и повеќе видовити деца се раѓаат. Нешто кај тие деца се повеќе се стреми кон групната свест од новиот вид, и повеќе нема да се потиснува.

 

Кога голем број луѓе ќе се соберат преку молитва или медитација, сите фокусирани на истиот исход, ќе можеме да го промениме светот. Концептот за промена на сопствената ДНК, преку нашите зборови и вибрации, сега е Факт на знаење. Добиваме надградба.

Loading...

Related posts

Leave a Comment