Колумни Разно

Словените можат да бидат уништени само од внатре.Само со лукавство, само со лаги.

 

Секој народ има свои слабости. главната слабост на словените на почетокот е добронамерен и сигурен став кон луѓето кои не покажуваат очигледно непријателство и агресија.
Словените можат да бидат уништени само од внатре.Само со лукавство, само со лаги.
Речиси е невозможно да се одреди времето на спроведувањето на планот за уништување на словените од внатре. Официјалната историја е напишана од оние кои владеат, јасно е и зошто. Историјата е наука на минатото што ја носи иднината, а не знаејќи ја  многу е полесно да се победи. Уништувањето на историјата беше првата фаза од новиот вид на војни, а започна за време на ” крштевањето ” кога христијанските ” добронамерници ” го уништија главниот дел на литературниот, архитектонскиот и другите споменици на вистинската словенска историја. На словените им се напиша нова историја и нова религија , која од раното детство ги инспирираше сите словени дека нивната земја е стара само нешто повеќе од илјада години, дека нивните предци биле диви, незапирливи варвари, неспособни да се организираат, и дека само усвојувањето на христијанството ги направи да изгледаат како луѓе. По неколку генерации, словените целосно заборавија дека белата раса има историја од стотици илјади години, најразвиена  во еволутивна смисла, а словеноаријците се највредното од неговите претставници, кои секогаш не само што живееле во хармонија со себе и надворешниот свет туки и помогнале да се развијат другите цивилизации.
Фалсификувањето на историјата не е единственото оружје против нас. во текот на годините, странците подигнаа многу столбови на нивната моќ. За нас измислуваат религии и филозофии, усвојување на идиотски закони; го изопачуваат јазикот,го  спречуваат  развојот на наукатата,ја  изобличуваат уметноста, квалитетното образование, ги уништуваат семејните вредности и ги контролираат медиумите…
Но, тие, исто така, имаат една слабост – Без нашето учество нивната стратегија не функционира!

 

Ненад Видовиќ-Загреб-Хрватска

Related posts

Leave a Comment

error: Content is protected !!