Дијаспора

Соопштение на Македонците во светот: Непризнавање на пописот 2021

По повод објавувањето на резултатите од Пописот 2021 од страна на Државниот завод
за статистика, Македонците во светот, со голема огорченост и незадоволство ги
отфрлуваат и негираат истите.

Предвидувањата на ваквите очекувани резултати беа истакнати и анализирани во текот
и на самата кампања, каде владините деструктивни елементи, потпомогнати со
најголемата паламентарната опозиција, реализираа процес на етнички наместен
инжинеринг наместо статистичка операција со име Попис.
Како главни причини за непризнавање на Пописот се наведуваат:
1. Непопишани 132 000 граѓани и бришење на македонскиот народ и негово претопување
во етничка заедница;
2. Неусогласеноста на методологијата со пописните стандарди на Евростат и ООН;
3. Масовното бојкотирање на Македонците во светот и недоверба во системот;
4. Попишување на нерезидентно население повеќе од 12 месеци;
5. Употребата на странски софтвер без доволна транспарентност на податоците;.
5. Немањето на никаква надворешна и експертска контрола врз пописот и верификација
на внесените информации;
6. Попишување со матични броеви на починати лица;
7. Недовербата и нетранспарентноста на организаторот, како и собраните сто илјади
потписи на опозицијата за одложување на пописот;
Поради сите овие наведени факти и аргументи, пописот како и северната дивотворба се
сметат за невалидни и непризнаени од Македонците во светот;
Женева, Лондон, Њујорк, Вашингтон, Мелбурн, Перт, Торонто, 31 март , 2021 година,
Здруженија:
Координативно Тело на Македонците во Европа
Совет на Македонски општини во Австралија
Светски Македонски Конгрес
Други организации

Related posts

Leave a Comment