Анализа

СЦЕНСКИТЕ НАСТАПИ НА ШАРЕНИТЕ ВО САД МЕЈД БАЈ ХОЛИВУД

There's Been a George Soros for Every Era of Anti-Semitic Panic

Видеово е лична исповед на американски каскадер во филмови  од А категорија. Блокбастери , со учество на наjплатаните холивудски знаменитости и полу-богови. Исповед на Разбуден Човек. Меѓу другите аспекти од кабалистичката Света Шума , тема е долготраjната и плодна соработка на Холивуд со ЦИА и нивната ,шарена пешадиjа, коjа е изведувач на уличните манифестации со хигиенски гумички и распрскувачи на авто-  бои…и лакови.

Светата Шума во Л.А. е преполна со ликови од рурална Америка и разно-разни орлоебини , привлечени од гламурот на канибалите-ѕвезди , заглавени во преубавиот град на портокалите ,  тие се спремни да ги играат рољите напишани во катакомбите на ЦИА во Ленгли- Вирџиниjа.

Па така , инсценираните сцени на насилство , кои го отпуштаат орозот на затагнатост -предизвикуваjќи неконтролиран изблик на притаена фрустрациjа и чувство на минорност , истовремено, служат и како повик за офанзива на ,шарените платеници,.

Фотографиите и видеата , истражувањата на ентузиjасти , jа разоткриваат и соголуваат ,шарената технологиjа.

 

Госпоѓа  Витховиц не успеала да пронаjде никакви лични податоци за г-динот Флоjд ,коj настрада од ,,бруталноста ,, на полициjата.

Во САД , татковината на шарените револуции , запознаени се со технологиите  кои се на ,менито, од Шарените , па ги ловат на недоследности и лаѓи , на кои што , во останатите држави -жртви на ,шарените револуции ,  свето веруваа .

На патот кон дома , шарената револуциjа , налета на претседателот  Трамп, прекрасна можност да ги изгуби своите бои , од шарена – во мургаjлиjа.

 

Во таа нивна трка , не смеат да учествуваат , несистемски партии и непроверени од ЦИА натпреварувачи.

Низ соц.мрежи и суверенистички портали ,на масовен преглед се видео и фото материjали , кои jа покажуваат и другата страна на ефектот коj го постигнаа ,шарените терористи ,. Американската нациjа се сплотува , се обединуваат против либералните – турбо-капиталисти од Длабоката Држава .Го разбраа тоа што беше наочиглед – скриено : ЗАЕДНО СЕ СИЛА !

Зоран Курљан

Related posts

Leave a Comment