Мистерии

ФАРАОНОТ АЛЕКСАНДАР: Гробницата KV 62 или Кражбата на телото од Македонскиот, дел втори

Анализа на артефактите од гробницата KV 62

 

СЛИКИ

 

 

Александар од храмот во Луксор

Отелотворениот Амон од гробницата KV 62 во Луксор
На овие слики , Александар и ОА имаат идентични царски атрибути
  • диjадема со змиjа
  • посох
  • анк- крстот на живот
  • палка
САРКОФАГИ
,, Тежок златен саркофаг , во коj се покоеше телото помазано со ароматни билки  ,, – Диодор
Првиот ( внатрешен ) саркофаг од ковано железо , тежок 110 кг. Наjскап ковчег во историjата , инкрустиран со полу драгоцени камења .
,, Птоломеj (Лаг) го превезе телото на Александар и го предаде на погребение во Александрија каде што се наоѓа и денес , но не во истиот како порано , зошто , сегашниот ковчег е изработен од проѕирен камен ( горски кристал ) , додека Птоломеj го положи телото во златен саркофаг ,, – Страбон ,, Геогр. ХХVII стр. 793-794
Средниот , втор саркофаг , од позлатено дрво , инкрустриран со драгоцени камења и горски кристали .  Малечки парчина од обоено стакло прикрепено по целиот саркофаг .
Антиохи Грип , исто така пишува за промена на златниот саркофаг со сличен направен од алабастер
.
Трет , надворешен саркофаг , направен од дрво и алабастер
   Како што гледаме , не станува збор за замена на златниот  , од страна на Птоломеj ( како што го обвинуваат некои антични автори ) туку за додавање на  уште два саркофаги .
ЗЛАТНИТЕ КУТИИ
,, На кочиjата се наоѓаше градба од лиено злато  што личеше на паланкин ( затворна носилка како сретство за предвижување на видните и   богатите лица ), со сводести куполи , одвнатре украсен со рубини , смарагди и  алмази ,,- Флавиj Ариан .
,, На горната страна од вагонот беше направен златен свод , осум лакти во ширина и дванаесет во должина ,, Диодор
СПОРЕДБА НА ДИМЕНЗИИТЕ
Во КV 62 :
должина 5 метри
ширина   3, 5 метри
Александар :
должина : 5, 1 метри
ширина : 3 . 35 метри
Реконструкциjа на траурната запрега за телото од Александар Македонски , илустрација од 18 – ти век
КОРАБИ ( Кутии )
​,, Саркофагот ( Александар ) лежеше под балдахин од ткаенина , на коjа прикрепиле благороден метал и драгоцени камења , имитираjќи го ѕвезденото небо ,, – Диодор
​​Фото . ​Слично Ѕвездано Небо ,пронаjдено е во гробницата на Филип во Кутлеш ( Беломорска Македониjа )
ДРВЕНА РАМКА
,, Околу саркрфагот ( Александар ) беше установен антаблемент (  дрвена настрешница ) , на коjа , слично небесен свод лежеше балдахинот украсен со благороден метал и драгоцени камења ,, – Диодор
ОА ,, Меѓу  надворешниот и средишен сркофаг има рамка од позлатено дрво со дожина 4,32 и ширина 2,93 и висина 2 ,78 метри , на неа платно ( во лоша состоjба ) на кое се гледаше ноќно небо обсипано со ѕвезди ,, – Картер
,, Над златниот ковчег надвиснал ленен покров . Него го крепеа маjсторско изработени корнизи ,, – Картер
Хауард Картер , Артур Меjс заедно со египетски  помошник го симнуваат ленениот покров од саркофагот на Отелотворениот Амон ( Амун )
,, Колонадата што го придржаваше сводот беше златна со jонски капители ,, – Диодор
Фото . Jонски капители на  златниот ковчег  од гробницата KV 62
,, Златниот орнамент се спушташе малку- помалку кон центарот на капителите ,, – Диодор
Фото . Орнаменти од златниот кораб на фараонот ОА ( Отелотворениот Амон – Амун )
,, Во внатрешниот дел од колонадите – златна мрежа ,направена од врвки со дебелина од еден палец , поддржана од четири офарбани даски со димензии еднакви на страните од колонадата ,, – Диодор
Фото . Позлатени и офарбани решеткасти даски  од првиот кораб на ОА
Фото . Решеткаста даска од коработ со дебелина од еден  еден  прст
,, Основниот склад е опкружен со правоаголен антаблемент со рељефни гротескни бисти , од каде што висеа златни алки со диjаметар од две дланки ( околу 15 см) , низ кои , во време процесиjата , беа протнати венци од свежо цвеќе ,,
ОА ,, На вториот сандук напишано е дека содржи златни алки  од погребната процесиjа на Царот ,, – Картер
Златните алки и златниот кораб со идентични димензии , денес се складирани во подземните складови на Каирискиот национален музеj , а третираните  венци ги пронашол Картер при отварањето на вечното почивалиште од ОА .
Диодор пишува за посетата на Октавиjан на почивалиштето од Флександар Македонски . Забележува , Октавиjан , несреќно го оштетил носот од балзамираното тело на Македонскиот . Но ,  му оставил венец од специjално обработени растениjа ( условно – цвеќа ) . Венецот , обвиткан околу вратот на првиот – златен саркофаг , го пронашол Картер при откривање на гробницата KV 62 .
Императорот Каракала при ходочествената посета на Царот  , во знак на почит , jа оставил своjата пурпурна  наметка и златниот прстен . Овие императорски атрибути , исто така биле пронаjдени на фараонот  од  археологот Картер .
БРОДОВИ
  ,,На четвртата слика на коработ од Александар беа претставени  бродови подготвени за поморска битка ,, – Диодор
Фото . Бродови од корбот на ОА во Долината на Царевите
СЛИКИ НА ЖИВОТНИ ИЗОБРАЗЕНИ НА КОРАБОТ
Основниот склад испонет со гравури и бисти од гротескни ( измислени ) животни
Фото . Гравури на златниот кораб во гробницата на ОА
 ,, На долниот дел од  златниот капак ( коработ ) рељефно беа  издлабени суштества со глави од кози ,, – Диодор
Фото . Рељефни слики од  златниот капак на златниот  кораб во гробницата KV 62 во Египет
СКИПТЕР
,, На првата од даските  ( златниот кораб ) , кои беа украси на тешката запрега , беше издлабен рељеф на седнатиот Александар коj што држеше во рацете раскошен скиптер ,, – Диодор
 Фото . Рељеф од ОА со клучот Анк во раката , што претставува фактички скиптер
ЦАРОТ ВО ОКРУЖЕНИЕ НА ТЕЛОХРАНИТЕЛИ НА ЗЛАТНИОТ КОРАБ
,, Околу Царот ( Александар ) група вооружени телохранители , едните македонски , другите персиски ,,- Диодор
Телохранителите на Александар , наречени од Диодор  ,, jаболко – носители ,,.
,, Телохранителите на Александар носеа златно jаболко на врвот од копjата наместо остри врвови или шилци ,, – Херодот  7.41
,, Затоа , како што мене ми се чини , тоj наjми во своите редови и Перси носачи на дуњи ,, – Квинт Курции Руф ,, Историjата на Александар Македонски ,,.
Фото . Рељеф на придружбата на фаранот   од гробницата КV 62
На рељефот се гледаат телохранителите на Фараонот со округли завршетоци на нивните копjа .
 Причината за вакви животно незагрозувачки копjа каj телохранителите била разбирањето на Александар за потребата на неговите поданици да се толпат околу него , во желба да го видат од близу , или доколку Фортуната е на нивна страна – да го допрат Живиот Бог . Со ,, златните jаболка ,, на копjата неговите телохранители ги држеле многуброjните симпатизери и поклоници подалеку од Царот без да ги повредат .
Слична традициjа не е забележана каj Египетските Фараони . Единствен овековечен пример има само на коработ од Отелотворениот Амон .
Случаjност – ретка коинциденциjа ?
СЛОНОВИ
,, На  втората даска , щто следуваше после телохранителите , имше слонови построени во борбени редови ,, – Диодор

 Продолжува …

Пишува: Зоран Курљан

 

 

Related posts

1 comment

Dimitar 01/09/2022 at 18:47

///// ” M A C E D O N I A is A L I V E ” ! ************************************************************************************************** ### …………….. /// * NORTH is DEAD * \\\ ……………….. ! ************************************************************************************************** ### …// o n l y …**MACEDONIA**… ; o n l y…**MACEDONIA**. ; **MACEDONIA** .. // ************************************************************************************************** ### ………… /////…..”FOREVER *****MACEDONIA*****FOREVER”……..\\\ ! ***************************************************************************************************

Reply

Leave a Comment