Мистерии

ФАРАОНОТ АЛЕКСАНДАР: Гробницата KV 62 или Кражбата на телото од Македонскиот, дел петти

Дуплирање на историските личности 

 ,, Не треба да се привлекуваат нови суштини без особена неопходност ,,
 Брич Окама
    „ Отелотворување – Олицетворение на Амон“
Фараон од 18-та династија на Новото кралство, кој главствувал со Египет 9 години (во 1332-1323 година п.н.е. ?)
Эхнатон. Се грядет Солнце / Древний Египет
Нема консензус за потеклото на ОА, попознат како Тутанкамон ( Тутанкамун ). Поправилно е да се нарече  „ отелотворување – олицетворение на Амон“, затоа што така се преведува  значењето на епитетот. Според еден извор, Ехнатон,  е чичко на ОА , според други, зет .. Интересно е што,  уште на крајот од 19 век, научниците се сомневале во постоењето на Тутанкамон.
„Немаме никаков документ што укажува на родното место на Тутанкамон или местото каде што тоj пораснал и ,бил воспитуван“.
„Што значи името Тутанкамон и кое место го заземал , како што е наведено во записите,„ Принцот на Истокот “ – титулата што современите научници не jа разбираат целосно? Од стр. 59. Кристијана Дорош-Ноблукур
 Тутанкамун. Синот на Озирис
На археологот Хауард Картер им припаѓаат следниве изјави:
„Од целиот живот на Тутанкамон, само еден факт е сигурно познат за нас, имено: тој починал и бил погребан“
„Разгатнување на тајните на животот од Тутанкамон постојано ни  слизнуваат од рацете   – сенките се колебаат , но темнината никогаш не се расеjува “  – Хауард Картер
Верувам дека грешката не е во тоа што  ,,случајно ,, во гробницата  на фараонот Тутанкамон се нашло телото на Александар Македонски. Во случаjов  се поткрадува  системска грешка. Тутанкамон бил сместен во таблицата на  фараоните на антички Египет 1300 година п.н.е. Како резултат , Александар и Тутанкамон се иста личност дуплирана во историjата на антички Египет .
Од каде потекнуваат толку многу имиња – епитети за една личност?
Во третата или четвртата година од владеењето, ОА целосно го менува името, најверојатно заради ова, спомениците ги имаат имињата на Александар и ВА одделно, спомениците на Александар биле подигани за време животот и по смртта, од различни луѓе .

Претходникот на Александар на престолот на Египет, персискиот цар Дариj Коддоман, бил почитувач  со соларен култ.  Спецификата на овоj , во основа монотеистички култ , исто така се рефлектирал и во египетската историја како „Корисен за Соларна Топка“ – Ехнатон , со соларен култ.

  Крилесто Сонце
Горниот дел од тронот му припаѓа на Крилестото Сонце
Фаравахар
Главниот симбол на зороастризмот. Првично, означувал „ окрилено  Сонце“ и претставувал  симбол на власт и божествено потекло.

Затоа, овој знак се појавува на предмети кои му припаѓале на Дариј- Ехнатон, и како трофеи, кои ги освоил  Александар-ОА.
         „Отелотворение – Олицетворение на Амон“ VS  Александар.
  Главните дуплирани моменти:
а) Александар. Ги одменил во Египет религиозните реформи на претходникот -таткото на неговата сопруга Статире  , Дариj – Ехнатон
б) Дарија, обожавател на  Сонцето – Сонцепоклоник .
 ОА. Ехнатон , обожавател на сонцето.
В) Александар се вратил во верата на предците -Амон
ОА се вратил во верата на предците – Амон
Г) Александар го вратил главниот град од Хелиополис (Град на сонцето) назад во Теба ( Фиви )
 ОА . од главниот град од Ахет Атон (град на Сонцето), назад кон Теба – Фиви
Д) Александар го добил статусот Отелотворениот   Амон, – син на Амон Ра
ѓ) Александар управувал со Египет 9 години.
ОА Управувал со  Египет  9 години.
Е) Статира, невестата на Александар, ќерка на Дарија е стара околу 13 години.
Ќерката  на  Ехнатон , невестата на ОА има 12 години.
Ж) По смртта на Александар, започнаа војните на Диjадохите, затоа што немаше наследник.
Смртта на ОА, кој не оставил законски наследник, довела до потешкотии во престолонаследувањето.
З) Александар се населил во Мемфис, за време на египетската кампања. „Бројни елински амбасадори   дојдоа во Мемфис (Александар); И немаше човек  што Александар  ќе го пуштел, без да ги исполни неговите барања “.
Напуштаjќи го Ахетатон  , дворот на ОА не се вратил во Теба – Фиви, туку се преместил во Мемфис.
Ј) Александар и го предал телото на Дариј на неговата мајка, за торжествен погреб на семејните гробишта. Според источните поети  во златниот табут (ковчег). „Александар го испрати неговото тело во Персија, и наредил Дариj да се погреба со сите почести во царското почивалиште “ Ариjан: XVII, 65
 Имено , ОА наредил да се пренесат остатоците од  фараонот – еретик Ехенатен Фарал, реалноста до долината на кралевите.
К) Александар изградил алеа во храмот Луксор, итн.

По нарачка на ОA,  била завршена колонадата во храмот Луксор, итн.

Пишува – Зоран Курљан

Related posts

Leave a Comment