Македонија

Чао СеверПетрол,Здравствујте Лукоил!

 

По одлуката на компанијата ,,МакПетрол,, самоиницијативно да ја избрише придавката Македонски пред градовите Македонски Брод и Македонска Каменица на нивната мапа на бензиски пумпи,редакцијата на Слободен Свет одлучи да престане да ги користи услугите на компанијата на влавот Андреја Јосифовски и да почне да ги користи услугите на компанијата Лукоил.

Чао СеверПетрол,Здравствујте Лукоил

Related posts

Leave a Comment