Историја

Античка нуклеарна војна помеѓу Аријците и другите народи

Слични технологии може да се проследат не само во античката архитектура, туку и во создавањето грандиозни допотопни тврдини.

На целиот Евроазиски континент, пред околу две илјади години, непознати градители изградиле мрежа на земјени бедеми кои се протегаат стотици километри. Историчарите не можат да дадат точен одговор кој и кога ги создал овие системи за утврдување, кои е доста тешко да се изградат дури и со сегашното ниво на технологија.

Зачувани фрагменти од древни земјени бедеми.

Николај Суботин : “Во неговиот извештај, потполковник Раичков му напишал на претседателот дека градат нов систем на дефанзивни утврдувања на некој древен фортификационен систем. Тие, всушност, не изградиле нови бедеми, туку ги довршиле старите. Има многу такви бедеми ширум светот. На пример, во Украина, овие бедеми се нарекуваат Змиски бедеми. Покрај тоа, археолозите сè уште се расправаат за датумот на нивното потекло. Но, најекстремниот можен датум е пред околу две, две и пол илјади години. И кој ги изградил во тоа време е апсолутно нејасно “.

Тешко е да се поверува во тоа, но најверојатно овие бедеми се остатоци од последната линија на одбрана во светската војна која се одвивала во далечното минато. Очигледно, движејќи се на југ, ариската цивилизација, исто така, носела познавање на воената уметност, подигнувајќи ги утврдувањата на својот пат во форма на џиновски ѕвезди. Постојат повеќе од илјада такви ѕвездени тврдини.

Николај Суботин : “Изненадувачки е огромниот број на тврдини во облик на ѕвезди расфрлени не само низ Русија и Европа, туку и на другите континенти, вклучувајќи ги и Америка, Австралија и Јапонија. И најневеројатно е што овие ѕвездени тврдини се апсолутно идентични во формата и структурата. Се чини дека тие биле изградени според одредена унифицирана шема,  во времето на нивната изградба, најверојатно постоела одредена унифицирана цивилизација која имала унифицирани стандарди на конструкции, унифицирани стандарди на одбрана “.

Тврдина на св. Ана (тврдина Аненко), во близина на Ростов-на-Дон.

Неразјаснета мистерија за археолозите е процесот на витрификација на тврдините, чии камени ѕидови се делумно стопени и празнините се исполнети со стаклена згура. Едно од најраните упатувања на топење на ѕидовите на тврдината може да се најде во книгата на архитектот и инженерот Полиоркетик, кој живеел на почетокот на II век од н.е. Можеби ова е уште еден доказ дека во античките времиња за време на воените конфликти не се користеле само копја и стрели, туку и повеќе деструктивно оружје способно за стопување на каменот кон стаклена состојба.

Различни примери на витрификација (топење во состојба на стакло) на ѕидовите на некои антички тврдини .

Точно истите термички оштетувања беа пронајдени и на ѕидовите на уништениот индиски град Мохенџо-Даро. Некои истражувачи веруваат дека жителите на Мохенџо-Даро биле уништени од страна на Аријците. Така вели британскиот археолог Вилер. Во древниот Трактат “Риг Веда” се спомнуваат уништувањето на Индра и неговиот божествен оган од античките тврдини, каде што се криеле непријателите на Аријан.

Урнатините на древниот град Мохенџо-Даро.

Преживеаните потомци на аријците очигледно ја пренеле последната битка на териториите на денешен Казахстан и Узбекистан. Бројните тврдини на Зороастријците (од Хорезмската цивилизација), кои до денес преживеале во вид на урнатини, ги носат истите траги од термички ефект, што модерната наука не може да ги објасни на кој било начин. Такви уништувања и топење биле откриени од страна на експедицијата на Николај Суботин на тврдините Хорезм во Узбекистан. Просторот околу многуте утврдувања бил полн со стопени песоци и тектити, додека самите тврдини биле уништени, како да биле бомбардирани од воздух.

Александар Воронцов: “Во тие населби во кои бевме, утврдивме дека само оние структури кои биле на пониски нивоа преживеале.  Сите горни нивоа во исто време како да се отсечени и расфрлани на долги растојанија од тврдината. Што не укажува на природата туку на супертехнолошки војни.

Вчудовидувачка сличност се забележува кога се споредуваат некои од корејските тврдини со населбите во регионот Челјабинск и со градот Аркаим. Неговата архитектура е точно копирана од зороастриската населба Кој-Крилгана Кала, која се наоѓа во западниот дел на Узбекистан.

Фотографија на старата населба Аркаим.

Александар Воронцов: “Оваа тврдина има целосна сличност не само со Аркаим, туку и со други такви градови од овој вид. Ова е град со кружен тип, во кој има центри за занаетчиство во центарот на населбата, кои имаат прекриени оддели за жителите, или можеби складишта за храна или нешто  друго. И самата структура е кружна одозгора, ориентирана кон кардиналните точки, што укажува на тоа дека во тоа време имаме иста култура. И преселувањето се одвивало паралелно, можеби дури и во исто време. Можеби разликата е само 500 години со Аркаим. “

Фотографија на античката населба Кој-Крилган Кала .

Зороастризмот, кој одамна е официјална религија на овој регион, беше донесен тука од други места. Дали е ова причина зошто античките локалитети на Гардарики и Хорезмското царство се толку слични, можеби затоа што биле изградени од страна на истите архитекти кои дојдоа тука од северната земја. Жителите на Урал сметаат дека пророкот Заратустра е нивни сонародник.

Андреј Жуков: “Постојат многу артефакти кои не се вклопуваат во постојната слика за историскиот развој. Ги нарекувам ненормални артефакти, бидејќи тие се абнормални во однос на општопризната историографија. И во најголемиот дел од случаите, така да се каже, претставниците на академската наука претпочитаат да не се занимаваат со нив, бидејќи тоа автоматски води до потреба да се ревидира постоечката шема на човековиот развој “.

 

Владимир трајковски

Related posts