Разно

Владимир Трајковски: Еугениката и контролата на населението како доминантни идеологии на „елитата“

Важно е да се разбере дека целите и верувањата на еугеничарите никогаш не исчезнале. Всушност, тие спроведуваат еугенички операции на јавноста на запад од Втората светска војна. Флуорот во водата, живата во вакцините и ГМО културите, сето тоа придонесува за создавање на болна, понизна и усогласена популација.

 

Спроведување на контрола на населението (Тешко убиство)

Сеопфатната желба за намалување на населението е имплементирана во две форми – тешко убиство и меко убиство. Верзиите за тешко убиство создадени во лабораториите за истражување на биооружје вклучуваат СИДА, ебола и САРС. Овие програми беа дизајнирани за намалување на населението во голем обем.

Имплементација на контрола на населението (бавно убивање)

Како што рече Хенри Кисинџер, намалувањето на населението има различни карактеристики во различни делови на светот. На запад, методот на бавно убивање е имплементиран. Ова ги вклучува вакцините кои содржат жива и вируси на рак Simian 40; флуор во залихите на вода како што го користеле Хитлер и Сталин во нивните концентрациони логори; воведување на ексцитоксинот аспартам во снабдувањето со храна; присуство на ксено-естроген / бисфенол во пластиката; воведувањето на ГМО култури и нивните добро разбрани деструктивни несакани ефекти; употребата на мобилни телефони ќе резултира со рак на мозокот за милиони во наредните години како резултат на зрачењето; и употребата на микробранови печки – кои Советите ги забранија во 1970-тите поради фактот што ја уништуваат хранливата содржина на храната.

Понатаму, комбинираните ефекти од овие програми се манифестираа со 75% намалување на бројот на сперматозоиди кај западните мажи според ООН (запрашајте се зошто не ѕвонат алармите и зошто кризата не е објавена во јавноста) и зголемување на стапката на заболени од рак од 1 на 66 до 1 од 3 во последните 50 години.

Алопатска медицина наспроти холистичка / природна медицина

Критичен аспект на контролата е усогласеноста и прифаќањето на популацијата на алопатската медицина и медицинската ортодоксија и нејзината партнерка големата фармација, под која населението може да се дрогира. Критичен дел од оваа агенда е сузбивањето на алтернативната/хербалната медицина и унапредувањето на Codex Alimentarius кои сериозно ги ограничуваат природните здравствени производи достапни за јавноста. Кодекс Алиментариус, доколку се имплементира според планираното до крајот на 2009 година, може да резултира со смрт на милијарди луѓе од неухранетост и болести поврзани со лошата исхрана.

Постојани кемтраилси (познати како Chemtrails)

Иако вистинската намера на хемиското прскање на небото што се одвива во полн обем од крајот на 1990-тите е непозната, бидејќи владите одбиваат да и ја кажат на јавноста вистинската цел, знаеме дека хемикалиите што се прскаат вклучуваат алуминиум, бариум и кадмиум, од кои сите имаат штетни ефекти врз човечкиот имунолошки систем. Следствено, би можеле да заклучиме дека тие го омекнуваат имунолошкиот систем на јавноста за претстојните пандемии за кои постојано ни велат дека се неизбежни (прскањето е факт, но целите се шпекулативни).

 

Владимир Трајковски

 

 

 

Related posts

Leave a Comment