Историја

ДАЛИ ПАРЧЕЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА ВО 168 ГОД ПНЕ, Е ОСВЕТА НА РИМ ЗА ПРОТЕРАНИТЕ ТРОЈАНЦИ ОД МАКЕДОНИЈА?

Romulus and Remus in Art – Ctruth

ПО ТРАГИТЕ НА ЕДНА МОНЕТА. ДАЛИ ПАРЧЕЊЕТО НА МАКЕДОНИЈА ВО 168 ГОД ПНЕ, Е ОСВЕТА НА РИМ ЗА ПРОТЕРАНИТЕ ТРОЈАНЦИ ОД МАКЕДОНИЈА?

Оваа монета што ја гледате ја ковал Гај Јулие Цезар во 48 год пне. На неа е преставен Енеја (Ајнеиа), водачот на Дарданците во Тројанската војна,кој на своите плеки го изнесува својот татко по војната, од опожарениот Илион.

Мотивот од монетата е детално опишан во ИЛИЈАДА од Хомер и во ЕНЕИДА од Вергилие. Градот на Енеја (Ајнеиа), што го носи неговото име се наоѓа на Егејскиот брег, не така далеку од Солун. Еве го на карта од Ф. Папазогли. Оваа позиција на градот ја забележал и Херодот во својата ИСТОРИЈА, поглавје 123. Енеја од Македонија заминува за Италија.

Нема опис за фотографијата.

Покрај Вергилие ова децидно го забележал и Тит Ливиј, во својата книга ОД ОСНОВАЊЕТО НА ГРАДОТ РИМ. Со тоа и ја започнува книгата. Потомците на Енаја, од неговиот син Јул подоцна во 753 год пне ќе го основаат Рим. Токму по Јул, синот на Енеја, најголемата римска царска династија се нарекува Јулие ци.

Последен од Та династија е токму Гај Јулие Цезар,кој со ковањето на оваа монета сакал да го покаже своето славно потекло од Тројанската лоза. Според Тит Ливиј, во исто време од Македонија во Италија се сели и друга група Тројанци, под водство на Антенор. Тие го изградиле нај убавиот град, кој го нарекле Венети ја, затоа што како вели Тит Ливиј тие биле Венети. По нив цела Северна Италија до денес се нарекува Венето.

Можно е да е слика од мапа

Врските на Тројанците со Македонија се гледаат и преку овој мозаик од Сирија од 6 век, на кој се гледа волчицата која ги дои Ромул и Рем. Интересен е текстот пуд волчицата, кој го поврзува овој мит со Македонија. Со Македон и завршува.

Затоа основното прашање што се наметнува е ДАЛИ ВО 168 ГОД ПНЕ МАКЕДОНИЈА БЕШЕ РАСПАРЧЕНА И ОГРАБЕНА ОД РИМ КАКО ОСВЕТА ЗА ПРОТЕРАНИТЕ ТРОЈАНСКИ БЕГАЛЦИ, КОИ ОД МАКЕДОНИЈА БЕА ПРОТЕРАНИ НА АПЕНИНИТЕ?

Дардан Венетски

Можно е да е слика од 1 лице и се смее

Related posts

Leave a Comment